1. Dieter Roth

  Roth, Dieter, 1930–98, schweizisk konstnär, född i Tyskland, delvis verksam på Island från 1957.
 2. Dieter Kühn

  Kühn, Dieter, 1935–2015, tysk författare.

 3. Dieter Forte

  Forte, Dieter, född 1935, tysk-schweizisk dramatiker och författare.
 4. dietyleter

  dietyleter, kemisk förening med formeln (C 2H 5) 2O, i dagligt tal kallad eter (se eter).
 5. dietist

  dietist, person som ger kostråd till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl måste hålla en speciell kost.
 6. dietylenglykol

  dietylenglykol, 2,2′-oxibisetanol, (HOCH 2CH 2) 2O, färglös vätska med hög kokpunkt, 245 °C.
 7. dietylftalat

  dietylftalat, ftalsyradietylester, färglös vätska som används som mjukgörare i plaster.
 8. dietetiker

  dietetiker, person som genomgått 4-årig kostutbildning fram till 1997 vid Nordiska högskolan för hushållsvetenskap i Göteborg.
 9. dietetik

  dietetik, detsamma som dietik.
 10. Dietikon

  Dietikon, stad i norra Schweiz; för belägenhet se landskarta Schweiz.