1. eliminationsdiet

  eliminationsdiet, eliminationskost , diet där man metvetet undviker ett eller flera födoämnen.
 2. drottningmjölk

  drottningmjölk, drottningfodersaft, drottninggelé, proteinrikt sekret som utsöndras från arbetarnas salivkörtlar (labialkörtlar) hos honungsbi och som alla bilarver utfodras med under de två första levnadsdagarna.
 3. Victor Broussais

  Broussais, Victor, 1772–1838, fransk läkare, ledande militärläkare och från 1814 professor i Paris.
 4. Niketas Choniates

  Choniates, Niketas, född 1155 eller 1157, död 1217, bysantinsk ämbetsman och författare; bror till Mikael Choniates.
 5. Didier Comès

  Comès, Dieter ( Didier), 1942–2013, belgisk serieskapare.
 6. bladfåglar

  bladfåglar, Irenidae, familj tättingar med 14 arter i södra och sydöstra Asien.
 7. ängsskinnbaggar

  ängsskinnbaggar, ängsstinkflyn , Miri­dae, familj i insektsgruppen skinnbaggar.
 8. måltid

  måltid är ett tillfälle då man äter mat.

 9. synsinne

  synsinne, syn, förmåga att uppfatta ljus, dvs. elektromagnetiska svängningar i våglängdsområdet 300–800 nm (ultraviolett–infrarött).
 10. Braun AG

  Braun AG , Kronberg, tyskt företag med tillverkning i flera länder av rakapparater, elektriska hushållsprodukter och klockor m.m.