1. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 2. Australopithecus afarensis

  Australopithecus afarensis, art i familjen hominider som levde för 3,9–2,9 miljoner år sedan.

 3. celiaki

  celiaki, coeliaci, kronisk sjukdom där en autoimmun process skadar tunntarmens slemhinna, vilket medför malabsorption, det vill säga nedsatt uppsugning av vissa av födans beståndsdelar.

 4. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 5. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 6. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 7. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 8. Australopithecus africanus

  Australopithecus africanus, art i familjen hominider som levde för 3,03–2,0 miljoner år sedan.
 9. fettupplagring

  fettupplagring, hos djur lagring av fett i celler och organ av överskottsenergi från födan.
 10. grekisk mat

  grekisk mat. Det grekiska kökets rötter i antiken är lika härdiga som olivträdets; att äta med måtta av vad jorden ger, att njuta vinet och vännernas sällskap är det som formade och än i dag formar en måltid.