1. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 2. grekisk mat

  grekisk mat. Det grekiska kökets rötter i antiken är lika härdiga som olivträdets; att äta med måtta av vad jorden ger, att njuta vinet och vännernas sällskap är det som formade och än i dag formar en måltid.

 3. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 4. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.
 5. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.
 6. civilisation

  civilisation, ett – ofta enligt västerländska värderingar – kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper.
 7. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 8. kroppsbyggande

  kroppsbyggande [kråp`s-] subst. ~t ORDLED: kropps--bygg-and-et
  Svensk ordbok
 9. naturläkemetod

  natu`rläkemetod subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-läke--met-od-en
  Svensk ordbok
 10. mathållning

  ma`thållning subst. ~en ~ar ORDLED: mat--håll-ning-en
  Svensk ordbok