1. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 2. medicin

  medicin, benämning på de kunskapsområden som ligger till grund för förebyggande och behandlande åtgärder inom human- och veterinärmedicin.

 3. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 4. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.

 7. civilisation

  civilisation, ett – ofta enligt västerländska värderingar – kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper.
 8. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 9. kroppsbyggande

  kroppsbyggande [kråp`s-] subst. ~t ORDLED: kropps--bygg-and-et
  Svensk ordbok
 10. naturläkemetod

  natu`rläkemetod subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-läke--met-od-en
  Svensk ordbok