1. mathållning

  ma`thållning subst. ~en ~ar ORDLED: mat--håll-ning-en
  Svensk ordbok
 2. banta

  ban`ta verb ~de ~t ORDLED: bant-ar SUBST.: bantande, bantning
  Svensk ordbok
 3. schakal

  schaka´l äv. sjaka´l subst. ~en ~er ORDLED: schak-al-en, sjak-al-en
  Svensk ordbok
 4. böna

  1bö`na subst. ~n bönor ORDLED: bön-an
  Svensk ordbok
 5. övergå

  ö`vergå verb övergick ~tt, pres. ~r ORDLED: över--går SUBST.: övergående (till 1 och 2); övergång (till 1 och 2)
  Svensk ordbok