1. Karl Dietrich Bracher

  Bracher, Karl Dietrich, 1922–2016, tysk historiker, professor i samtidshistoria och statskunskap vid universitetet i Bonn 1959–87.

 2. Michael Ballhaus

  Ballhaus, Michael, 1935–2017, tysk filmfotograf, från mitten av 1980-talet verksam i USA.

 3. 5:2-fasta

  5:2-fasta, 5:2-diet, diet som går ut på att man äter normalt fem dagar och fastar två dagar per vecka, se intermittent fasta.
 4. kattbjörn

  kattbjörn, mindre panda, Ailurus fulgens, art i familjen halvbjörnar (ibland förd till familjen björnar eller till en egen familj, Ailuridae).
 5. Herodikos

  Herodikos från Selymbria, grekisk gymnastiklärare under 400-talet f.Kr., vars läror om diet och kroppsövningar påverkade Hippokrates.
 6. parlamentsbibliotek

  parlamentsbibliotek, bibliotek inrättat för ett parlaments arbete och för forskningsändamål, jämför Riksdagsbiblioteket.
 7. Gerhard Tersteegen

  Tersteegen, Gerhard, 1697–1769, tysk reformert mystiker, psalmdiktare.
 8. Miohippus

  Miohippus, utdött släkte hästdjur som levde under oligocen (ca 35–23 miljoner år före nutid) i Nordamerika.
 9. regim

  regim, äldre beteckning på livsföring, särskilt med hänsyn till diet och medicinering.
 10. trias

  trias, geologisk period, ca 251–200 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under denna period.