1. DIK

  DIK, DIC, förkortning för disseminerad intravasal koagulation.
 2. DIK

  DIK, fackförbund inom Saco.
 3. dika

  di`ka verb ~de ~t ORDLED: dik-ar SUBST.: dikande, dikning
  Svensk ordbok
 4. avledningsdike

  avledningsdike, dike som fångar upp vatten från tegdiken.
 5. graben

  graben, annat ord för gravsänka.
 6. hästhov

  hästhov, hästhovsört, tussilago, Tussilago farfara, art i familjen korgblommiga växter.
 7. kabblekor

  kabblekor, kabbelekor, Caltha, släkte ranunkelväxter med ca 20 arter fleråriga örter hemmahörande på såväl norra som södra halvklotet.
 8. avloppsvatten

  avloppsvatten, i regel förorenat vatten (men även kylvatten) som avleds i rörledning eller dike.
 9. skyddsdikning

  skyddsdikning, anläggning av ett dike längs en nivåkurva för att minska tillförseln av vatten till lägre liggande mark.
 10. läkevänderot

  läkevänderot, baldrian, Valeriana offi­ci­nalis, art i familjen kaprifolväxter.