1. överge

  ö`verge äv. ö`vergiva verb övergav, övergett el. övergivit, övergiven övergivna, pres. överger äv. övergiver ORDLED: över--giv-it SUBST.: övergivande
  Svensk ordbok
 2. predika

  predi´ka verb ~de ~t ORDLED: pre-dik-ar SUBST.: predikande
  Svensk ordbok
 3. indikator

  indika`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: in-dik-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. indicera

  indicera [-se´-] el. indikera [-ke´-] verb ~de ~t ORDLED: in-dic-er-ar, in-dik-er-ar SUBST.: indicerande, indicering, indikerande, indikering; indikation
  Svensk ordbok
 5. predikan

  predi´kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas predikningar ORDLED: pre-dik-an
  Svensk ordbok
 6. dixieland

  dixieland [dik´siländ el. -land] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: dixie--land
  Svensk ordbok
 7. kanal

  kana´l subst. ~en ~er ORDLED: kan-al-en
  Svensk ordbok
 8. dikta

  dik`ta verb ~de ~t ORDLED: dikt-ar SUBST.: diktande, diktning
  Svensk ordbok
 9. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok