1. hästhov

  hästhov är en vårblomma.
 2. befästningskonst

  befästningskonst innebär att bygga anläggningar för strid, till exempel murar, jordvallar, torn och diken.
 3. befästning

  befästning är en anläggning som kan användas i strid, till exempel en mur, en jordvall, ett torn, en borg eller ett dike.
 4. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 5. vallgrav

  vallgrav är ett ganska brett dike som man gräver runt en borg eller fästning eller framför en stadsmur eller jordvall.
 6. Gothemsån

  Gothemsån är Gotlands största å.
 7. sälg

  sälg är en växt som växer antingen som en stor buske eller som ett träd.
 8. dränering

  dränering är att leda bort vatten från ett markområde.
 9. Närkeslätten

  Närkeslätten är ett platt område i mellersta Närke.
 10. energiskog

  energiskog är skog som odlas för att framställa energi.