1. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 2. diktatur

  diktatu´r subst. ~en ~er ORDLED: dikt-at-ur-en
  Svensk ordbok
 3. proletariatets diktatur

  proletariatets diktatur, beteckning som härrör från den franske revolutionären Blanqui.
 4. Adolfo Suárez

  Suárez, Adolfo, 1932–2014, hertig från 1981, spansk politiker, premiärminister 1976–81.
 5. Pariskommunen

  Pariskommunen, den revolutionära stadsstyrelsen i Paris mars–maj 1871.

 6. Ahmed Ben Bella

  Ben Bella, Ahmed, Ahmad Ben Bella, född 1916 eller 1918, död 2012, algerisk politiker, president 1963–65.

 7. Sydslavien

  Sydslavien, svensk översättning av namnet Jugoslavien, introducerat i samband med kung Alexanders införande av diktatur 1929.
 8. Irmtraud Morgner

  Morgner, Irmtraud, 1933–90, tysk (östtysk) författare. Efter studier i germanistik i Leipzig 1952–56 arbetade M. på tidskriften Neue deutsche Literatur.
 9. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 10. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.