1. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 2. betalvägg

  betalvägg, betalmur, funktion som innebär helt eller delvis begränsad tillgång till innehållet på en webbplats för den som inte är villig att betala.

 3. Alfred Lichtwark

  Lichtwark, Alfred, 1852–1914, tysk konsthistoriker, chef för Hamburger Kunsthalle från 1886.
 4. Ninni Holmqvist

  Holmqvist, Ninni, född 1958, författare och översättare.
 5. Richard Hughes

  Hughes, Richard, 1900–76, brittisk författare.

 6. Aska och diamanter

  Aska och diamanter, originaltitel Popiól i diament, polsk film i regi av Andrzej Wajda (premiär 1958).
 7. arbetarfrågan

  arbetarfrågan, äldre benämning på frågan om arbetarklassens villkor.
 8. Ama Ata Aidoo

  Aidoo, Ama Ata, född 1942, ghanansk författare.
 9. antinomi

  antinomi, par av logiskt oförenliga påståenden eller åsikter (tes och antites) som båda på goda grunder kan förefalla vara sanna.
 10. dekoherens

  dekoherens, begrepp inom vågrörelseläran som innebär att koherensen (samstämmigheten, överensstämmelsen) mellan två eller flera vågor minskar eller upphör, dvs. att koherensen övergår till inkoherens (jämför koherens).