1. konstpedagogik

  konstpedagogik, undervisning i syfte att öka förståelsen för konst; termen används omväxlande med de ursprungliga benämningarna konstbildning och estetisk fostran.

 2. Christa Wolf

  Wolf, Christa, född 18 mars 1929, död 1 december 2011, tysk (tidigare östtysk) författare.
 3. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 4. zurvanism

  zurvanism, zervanism, en religiös idéströmning som under vissa perioder (den parthiska och den tidiga sasanidiska, ca 250 f.Kr.–ca 550 e.Kr.) tycks ha dominerat den officiella teologin i det gamla Iran.
 5. G H von Koch

  von Koch, Gerhard Halfred, 1872–1948, socialpolitiker.
 6. Max Planck

  Planck, Max, född 23 april 1858, död 4 oktober 1947, tysk fysiker, professor vid universitetet i Kiel 1885–87, vid det i Berlin 1889–1907.

 7. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 8. Grethe Heltberg

  Heltberg, Grethe, 1911–96, dansk författare.
 9. Engelbrekt Engelbrektsson

  Engelbrekt Engelbrektsson, född troligen på 1390-talet, död 27 april eller 4 maj 1436, svensk bergsman och frälseman, ledare för upproret 1434 mot Erik av Pommern.
 10. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.