1. landskapsarkitektur

  landskapsarkitektur, disciplin och verksamhet med syfte att förändra och anpassa landskapet för människans behov.

 2. trångmål

  trång`mål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trång--mål-et
  Svensk ordbok
 3. knipa

  1kni`pa subst. ~n knipor ORDLED: knip-an
  Svensk ordbok
 4. lemma

  lemma [lem´a el. lem`a] subst. ~t ~n ORDLED: lemm-at
  Svensk ordbok