1. dilla

  dill`a verb ~de ~t ORDLED: dill-ar SUBST.: dillande; dilleri
  Svensk ordbok
 2. Annie Dillard

  Dillard, Ann (Annie), född Doak 1945, amerikansk författare.

 3. Harrison Bones Dillard

  Dillard, Harrison (” Bones”), född 1923, amerikansk löpare.
 4. dill

  dill, Anethum graveolens, art i familjen flockblomstriga växter.
 5. Phyllis Diller

  Diller, Phyllis, 1917–2012, amerikansk skådespelerska.
 6. John Dill

  Dill, Sir John Greer, 1881–1944, brittisk militär, fältmarskalk 1941.
 7. dille

  dill`e subst. ~t äv. ~n ORDLED: dill-et
  Svensk ordbok
 8. dill

  dill subst. ~en ORDLED: dill-en
  Svensk ordbok
 9. flockblommiga växter

  flockblommiga växter är en växtfamilj.
 10. Anethum

  Anethum, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med två arter; i Sverige odlas dill.