1. dimbank

  dim`bank subst. ~en ~ar ORDLED: dim--bank-en
  Svensk ordbok
 2. Labradorhavet

  Labradorhavet är ett randhav till Atlanten och ligger mellan Grönland och Labradorhalvön i Canada.
 3. Andrea Doria

  Andrea Doria, italiensk atlantångare, byggd på Ansaldovarvet i Genua 1953.
 4. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 5. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.