1. Labradorhavet

  Labradorhavet, randhav mellan Grönland och Labradorhalvön.
 2. Andrea Doria

  Andrea Doria, italiensk atlantångare, byggd på Ansaldovarvet i Genua 1953.
 3. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 4. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.