1. nebulisator

  nebulisator, apparat som från en lösning eller suspension av ett läkemedel avger en vätskeaerosol (”dimma”) för inandning, se inhalationsbehandling.
 2. Dian Fossey

  Fossey, Dian, 1932–85, amerikansk handikappterapeut, som ägnade större delen av sina sista 19 år åt att studera och skydda bergsgorillorna i Virungabergen i Rwanda.
 3. Caspar David Friedrich

  Caspar David Friedrich var en tysk konstnär som föddes 1774 och dog 1840.
 4. Eugène Jansson

  Jansson, Eugène, 1862–1915, målare, studier vid Konstakademien 1881–82.
 5. sjörök

  sjörök, slingor av små vattendroppar, som kan bildas i kall luft då den strömmar ut över en varmare vattenyta.
 6. dimdagg

  dimdagg, dagg som bildas av dimdroppar som i vätande dimma anlagras på föremål varmare än 0 °C. Jämför nederbörd.
 7. Förenade Arabemiraten

  Förenade Arabemiraten, stat på Arabiska halvön.

 8. Oman

  Oman, till 1970 Muskat och Oman, stat på Arabiska halvöns östspets.

 9. Marion Zimmer Bradley

  Bradley, Marion Zimmer, 1930–99, amerikansk författare.

 10. regndimma

  regndimma, frontdimma, dimma som ibland uppstår i kalluften under en front i samband med nederbörd.