1. kurvljus

  kurvljus, äldre typ av extra bilstrålkastare med särskilt god spridning av ljuset i sidled.
 2. tjocka

  tjocka, dimma till sjöss, ofta tät och långvarig, som bildas genom att varm, fuktig luft förs med vinden över en kallare vattenyta och kyls av underifrån.
 3. havsdimma

  havsdimma, dimma som bildas över kalla havsytor.
 4. turbulensdimma

  turbulensdimma, dimma som bildas genom att tidigare klar luft blandas med annan, fuktig luft och därmed mättas på vattenånga genom turbulens (omblandning).
 5. monsundimma

  monsundimma, typ av advektionsdimma, som bildas över sjöar och kustnära vatten under våren och försommaren.
 6. dimfrost

  dimfrost, frostavlagring som bildas av underkylda vattendroppar i moln och dimma som avsätts på föremål.
 7. dimskog

  dimskog, form av regnskog i relativt sval och nästan permanent vattenmättad miljö.
 8. subantarktisk

  subantarktisk, belägen närmast norr om Antarktis.
 9. vertikalsikt

  vertikalsikt, synvidden i riktning uppåt eller nedåt.
 10. isdimma

  isdimma, frostdimma , dimma som består av i luften svävande ispartiklar i form av hexagonala kristaller eller prismor och ibland sfäriska kristaller.