1. Belle Isle-sundet

  Belle Isle-sundet, sund i Canada mellan Labradorhalvön och Newfoundlandön.
 2. fogging

  fogging, imbildning, kondensation på en yta av ett flyktigt ämne som avdunstat från något material i närheten.
 3. mikrometer

  mikrometer, miljondels meter, beteckning μm; 1 μm = 10 –6 m.
 4. duggregn

  duggregn, nederbörd som består av talrika små droppar med 0,05–0,25 mm droppradie.
 5. brumaire

  brumaire, den andra månaden i den franska revolutionskalendern.
 6. landskapsmåleri

  landskapsmåleri, skildringar av naturen i tekniker som fresk, olja, gouache, akvarell etc.
 7. Omberg

  Omberg , berg i västra Östergötland utmed Vätterns östra strand; högsta punkten, Hjässan, når 264 m ö.h.
 8. luftfuktighet

  luftfuktighet är den mängd vattenånga som finns i luften.

 9. lösningseffekt

  lösningseffekt, den effekt som gör att små vattendroppar vilka innehåller något löst salt kan tillväxa genom kondensation i luft trots att luften inte är mättad med vattenånga.
 10. kontrastsynvidd

  kontrastsynvidd, mått på meteorologisk sikt grundat på ögats förmåga att vid dagsljus urskilja kontrasten mellan ett svart föremål och en ljus bakgrund.