1. Eugen Schüfftan

  Schüfftan, Eugen, 1893–1977, tysk filmfotograf, expert på trickfilm.
 2. Tyfon

  Tyfon ®, signalapparat som med tryckluft eller ångtryck kan åstadkomma ett starkt ljud.
 3. tropikluft

  tropikluft, varm luftmassa som bildas inom de stationära högtrycken i det subtropiska bältet mellan 20 och 40 graders latitud.
 4. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 5. Atacamaöknen

  Atacamaöknen, spanska Desierto de Atacama, extremt nederbördsfattigt kustområde i norra Chile, mellan Stilla havet och Anderna; 1 000–1 100 km långt.
 6. Namiböknen

  Namiböknen, kall öken vid atlantkusten i sydvästra Afrika.

 7. Nacht und Nebel

  Nacht und Nebel, benämning på en hemlig order från Hitler utfärdad 7 december 1941 i syfte att avskräcka befolkningen i de av Tyskland besatta länderna från militärt och politiskt motstånd.
 8. vapörer

  vapörer, singularis vapör,uttryck som i äldre tiders medicin användes som benämning på väderspänning, dvs. uppspänd buk orsakad av stor mängd gas i tarmarna.
 9. levant

  levant, stark östlig vind i södra Spanien, vanlig i oktober–mars, mindre frekvent i januari.
 10. Xia Gui

  Xia Gui , kinesisk landskapsmålare aktiv ca 1190–1230 vid den kejserliga akademin i Hangzhou under Södra Songdynastin.