1. DIN

  DIN, Deutsches Institut für Normung, tidigare Deutscher Normenausschuss, DNA, Tysklands centrala standardiseringsorgan, medlem av CEN, CENELEC, ISO och IEC.
 2. dinosaurier

  dinosaurier, skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sau-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida).

 3. dingo

  dingo, Canis lupus dingo, en förvildad form av tamhund; liksom tamhunden en underart av varg.
 4. Jalal ad-Din Rumi

  Rumi, Jalal ad-Din, Jalāl ad-Dīn Rūmī, även känd som Mawlānā, 1207–73, persisk diktare och mystiker.
 5. Dinariska alperna

  Dinariska alperna, del av Dinarisk–hellenska bergskedjesystemet, belägen innanför den dalmatiska kusten på gränsen mellan Kroatien samt Bosnien och Hercegovina.
 6. Ding an sich

  Ding an sich, egentligen das Ding an sich, tinget i sig, den av Kant skapade filosofiska termen för verkligheten sådan den är i sig själv, oberoende av vår uppfattning.
 7. Jalal ad-Din Rumi

  Jalal ad-Din Rumi, persisk diktare och mystiker, se Rumi.
 8. dinoflagellater

  dinoflagellater, pansarflagellater, Dinomastigota, stam inom riket Protista, inom zoologin ibland ansedd som ordningen Dinoflagellida tillhörande understammen flagellater, inom botaniken ibland som divisionen Pyrrophyta.
 9. Dinosaur National Monument

  Dinosaur National Monument, nationalpark i nordvästra Colorado och nordöstra Utah, USA; 826 km 2.
 10. Dino Grandi

  Grandi, Dino, greve di Mordano, 1895–1988, italiensk politiker och diplomat.