1. ödlehöftade dinosaurier

  ödlehöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier.
 2. DIN-effekt

  DIN-effekt, avgiven maximal mekanisk nyttoeffekt från förbränningsmotorer, fastställd enligt tyska normer, DIN.
 3. bet din

  bet din, judisk domstol, se Sanhedrin.
 4. gyllene regeln

  gyllene regeln, vishetsregel belagd i olika former, bland annat ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matteusevangeliet 7:12).

 5. Isak Dinesen

  Dinesen, Isak, dansk författare, pseudonym för Karen Blixen.
 6. Din-e Ilahi

  Din-e Ilahi, ”den gudomliga religionen”, en elitistisk religiös rörelse i Indien på 1500-talet med mogulkejsaren Akbar som ledare.
 7. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 8. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 9. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 10. Rashid ud-din Vatvat

  Rashid ud-din Vatvat ( Rashīd ud-dīn Muḥammad al-˙Umarī ”Rashīd-e Vaṭvāṭ”), ca 1115–ca 1180, persisk diktare.