1. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 2. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 3. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 4. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.
 5. Jamal ad-Din al-Afghani

  Jamal ad-Din al-Afghani (Jamāl ad-Dīn al-Afghānī), islamisk politisk aktivist, se al-Afghani.

 6. Fakhr ad-Din ar-Razi

  Fakhr ad-Din ar-Razi ( Abū ˙Abd Allāh Muḥammad ibn ˙Umar ibn al-Ḥusayn Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī), 1149–1209, islamisk teolog, verksam i Herat (i nuvarande Afghanistan).
 7. Salah ad-Din al-Bitar

  al-Bitar, Salah ad-Din, Ṣalāḥ ad-Dīn al-Bīṭār, 1912–80, syrisk politiker, grundade på 1940-talet tillsammans med Michel Aflaq det socialistiska Bathpartiet.
 8. Jamal ad-Din al-Afghani

  al-Afghani, Jamal ad-Din ( Jamāl ad-Dīn al-Afghānī), 1838–97, muslimsk politisk aktivist och reformivrare.
 9. kärleksbuden

  kärleksbuden, det dubbla kärleksbudet, den kristna etikens grundnorm.
 10. domens dag

  domens dag, i kristendomen och islam den dag då avgörandet fälls beträffande människans slutliga tillvaro i evigheten.