1. dela

  de`la verb ~de ~t ORDLED: del-ar SUBST.: delande, delning
  Svensk ordbok
 2. trög

  trög adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. nu

  1nu adv.
  Svensk ordbok
 4. sol

  sol subst. ~en ~ar ORDLED: sol-en
  Svensk ordbok
 5. räkning

  rä`kning subst. ~en ~ar ORDLED: räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 6. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 7. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok
 8. önska

  ön`ska verb ~de ~t ORDLED: önsk-ar SUBST.: önskande, önskning; önskan
  Svensk ordbok
 9. för

  1för prep.
  Svensk ordbok