1. diod

  diod, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, ickelinjär ström–spänningskarakteristik.
 2. diod

  diod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: di-od-en
  Svensk ordbok
 3. IMPATT-diod

  IMPATT-diod, halvledardiod med negativ resistans vid mikrovågsfrekvenser.
 4. ideal diod

  ideal diod, inom elektroniken benämning på diod som i ena riktningen, framriktningen, leder ström utan spänningsfall och som i andra riktningen (med negativ spänning mellan anod och katod), backriktningen, spärrar utan att leda ström.
 5. pin-diod

  pin-diod, inom elektroniken en halvledarkomponent där den p-dopade anoden och den n-dopade katoden är åtskilda av ett odopat, s.k. intrinsiskt (i) område – därav namnet pin-diod.
 6. diodgrind

  diodgrind, logisk grind uppbyggd av dioder och resistorer.
 7. diodlaser

  diodlaser, halvledarlaser, diodliknande halvledararrangemang med dopat material i vilket laserverkan kan uppkomma.
 8. Diodontidae

  Diodontidae, det vetenskapliga namnet på familjen piggsvinsfiskar.
 9. Diodotos I

  Diodotos I, död 235 f.Kr., härskare i Baktrien, från början satrap i denna provins av seleukiderriket under Antiochos II och Seleukos II.
 10. Diodoros

  Diodoros (grekiska Diodōros), med tillnamnet Kronos (efter den ”listige” guden Kronos), 300–200-talet f.Kr., grekisk filosof av den megariska skolan.