1. Diodon

  Diodon, det vetenskapliga namnet på ett släkte piggsvinsfiskar med omkring fem arter, bl.a. igelkottfisk.
 2. Diodorus Siculus

  Diodorus Siculus (grekiska Diodōros ho Sikeliōtēs), århundradet f.Kr., grekisk historiker från Sicilien, vilken i likhet med många andra grekiska författare bosatte sig i Rom på Augustus tid.
 3. LED

  LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
 4. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 5. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 6. integrerad krets

  integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.
 7. PROM

  PROM (engelska programmable read-only memory), programmerbart läsminne eller permanentminne i form av en integrerad halvledarkrets.
 8. likriktare

  likriktare är en apparat som omvandlar växelström till likström.
 9. halvledardiod

  halvledardiod, halvledarkomponent, se diod.
 10. pn-övergång

  pn-övergång, benämning på det aktiva område i en halvledare där p- och n-dopade material möts.