1. komponent

  komponent, beståndsdel; inom elektroniken benämning på elektronisk byggdel eller element alltifrån de enklaste passiva resistorerna till den mest komplicerade dator som ingår i ett större elektroniskt system.
 2. elektronrör

  elektronrör, traditionell elektronisk förstärkare av elektriska signaler, bestående av en behållare, oftast av glas, som är evakuerad och innehåller två eller flera elektroder.
 3. effektmätning

  effektmätning, inom elektrotekniken mätning av den elektriska effekt som matas in till en belastning eller ett distributionsnät.
 4. likriktardiod

  likriktardiod, diod avsedd för likriktning av växelström.
 5. John Ambrose Fleming

  Fleming, Sir John Ambrose, 1849–1945, brittisk fysiker och elektrotekniker.
 6. likspänningsomvandlare

  likspänningsomvandlare, elektronisk anordning som med hög verkningsgrad kan omvandla likspänning från en spänningsnivå till en annan.
 7. halvledarkomponent

  halvledarkomponent, elektronisk komponent tillverkad i halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. likriktare, förstärkare, omkopplare, fotodetektor eller ljuskälla.
 8. referensdiod

  referensdiod, inom elektroniken en diod som används i mät- eller styrmetoder vilka bygger på jämförelse mellan två strömmar eller spänningar.
 9. DTL

  DTL, , inom elektroniken en familj av digitala integrerade kretsar, vars logiska kretsar är uppbyggda av dioder, transistorer och resistorer.
 10. nätlikriktare

  nätlikriktare, likriktare i ett nätaggregat. Den är vanligtvis i form av en brygga med fyra dioder; se bild nätaggregat.