1. lavindiod

  lavindiod, fotodiod med intern förstärkning av fotoströmmen genom s.k. lavinmultiplikation.
 2. amplituddetektor

  amplituddetektor, amplituddemodulator , elektronisk anordning vars utsignal är ett mått på amplituden hos en växelspänning (eller växelström).
 3. uni-junction-transistor

  uni-junction-transistor, dubbelbasdiod, inom elektroniken en halvledarkomponent utförd som en pn-diod med stavformat n-område med dubbla anslutningar.
 4. klippdiod

  klippdiod, diod som är ansluten så att den utgör den ena (nedre) resistorn i en spänningsdelare.
 5. anodlikriktare

  anodlikriktare används för omvandling av växelström till (pulserande) likström och består av en eller två dioder.
 6. växelriktare

  växelriktare, inom elektrotekniken en apparat som omformar (växelriktar) likström till växelström.
 7. pn-övergång

  pn-övergång, benämning på det aktiva område i en halvledare där p- och n-dopade material möts.
 8. skyddsdiod

  skyddsdiod, inom elektroniken en diod som sitter på ingången till en krets med komponenter som är känsliga för hög spänning.
 9. varaktordiod

  varaktordiod, kapacitansdiod, inom elektroniken en halvledardiod där den kapacitiva laddningsupplagringen vid backspänning inte är proportionell mot spänningen.
 10. topplikriktande voltmeter

  topplikriktande voltmeter, elektriskt instrument för mätning av växelspänning.