1. graetzbrygga

  graetzbrygga, helvågslikriktare bestående av fyra dioder, kopplade så att strömmen oberoende av den pålagda växelspänningens polaritet alltid flyter i samma riktning genom belastningsmotståndet.
 2. tunneldiod

  tunneldiod, inom elektroniken en typ av halvledardiod (se diod) i vilken kvantmekanisk tunneleffekt ger ett strömtillskott vid låg spänning (ca 0,1 volt) i framriktningen.
 3. spetsdiod

  spetsdiod, engelska point-contact diode, inom elektroniken en komponent där den likriktande funktionen erhålls genom att en metallspets (av t.ex. fosforbrons) bringas i kontakt med en halvledare, s.k. spetskontakt.
 4. TTL

  TTL,, inom elektroniken en familj av integrerade digitala kretsar, uppbyggda av transistorer och resistorer.
 5. fotodiod

  fotodiod, ljuskänslig halvledardiod som används som fotodetektor.
 6. zenerdiod

  zenerdiod, inom elektroniken en komponent tillverkad i halvledarmaterial och avsedd att användas för spänningsreglering.
 7. utstyrning

  utstyrning, inom elektroniken ett relativt mått på en signals storlek.
 8. sinterglas

  sinterglas, glasdetaljer framställda genom sintring av glaspulver utan att glaset först överförts till smält tillstånd.
 9. kraftelektronik

  kraftelektronik, starkströmselektronik, den del av elektroniken som omfattar behandling av elektrisk ström av hög spänning eller strömstyrka.
 10. oscillator

  oscillator, allmän benämning på ett svängande system, se harmonisk oscillator; inom elektroniken anordning som genererar periodiska signaler.