1. Diodorus Siculus

  Diodorus Siculus (grekiska Diodōros ho Sikeliōtēs), århundradet f.Kr., grekisk historiker från Sicilien, vilken i likhet med många andra grekiska författare bosatte sig i Rom på Augustus tid.
 2. LED

  LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
 3. halvledardiod

  halvledardiod, halvledarkomponent, se diod.
 4. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 5. komponent

  komponent, beståndsdel; inom elektroniken benämning på elektronisk byggdel eller element alltifrån de enklaste passiva resistorerna till den mest komplicerade dator som ingår i ett större elektroniskt system.
 6. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 7. integrerad krets

  integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.
 8. halvledarkomponent

  halvledarkomponent, elektronisk komponent tillverkad i halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. likriktare, förstärkare, omkopplare, fotodetektor eller ljuskälla.
 9. elektronrör

  elektronrör, traditionell elektronisk förstärkare av elektriska signaler, bestående av en behållare, oftast av glas, som är evakuerad och innehåller två eller flera elektroder.
 10. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.