1. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.

 2. likriktardiod

  likriktardiod, diod avsedd för likriktning av växelström.
 3. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 4. pn-övergång

  pn-övergång, benämning på det aktiva område i en halvledare där p- och n-dopade material möts.
 5. växelriktare

  växelriktare, inom elektrotekniken en apparat som omformar (växelriktar) likström till växelström.
 6. likspänningsomvandlare

  likspänningsomvandlare, elektronisk anordning som med hög verkningsgrad kan omvandla likspänning från en spänningsnivå till en annan.
 7. graetzbrygga

  graetzbrygga, helvågslikriktare bestående av fyra dioder, kopplade så att strömmen oberoende av den pålagda växelspänningens polaritet alltid flyter i samma riktning genom belastningsmotståndet.
 8. fotodiod

  fotodiod, ljuskänslig halvledardiod som används som fotodetektor.
 9. effektmätning

  effektmätning, inom elektrotekniken mätning av den elektriska effekt som matas in till en belastning eller ett distributionsnät.
 10. zenerdiod

  zenerdiod, inom elektroniken en komponent tillverkad i halvledarmaterial och avsedd att användas för spänningsreglering.