1. John Ambrose Fleming

  Fleming, Sir John Ambrose, 1849–1945, brittisk fysiker och elektrotekniker.
 2. referensdiod

  referensdiod, inom elektroniken en diod som används i mät- eller styrmetoder vilka bygger på jämförelse mellan två strömmar eller spänningar.
 3. termometer

  termometer, instrument för mätning av temperatur.
 4. DTL

  DTL, , inom elektroniken en familj av digitala integrerade kretsar, vars logiska kretsar är uppbyggda av dioder, transistorer och resistorer.
 5. nätlikriktare

  nätlikriktare, likriktare i ett nätaggregat. Den är vanligtvis i form av en brygga med fyra dioder; se bild nätaggregat.
 6. lavindiod

  lavindiod, fotodiod med intern förstärkning av fotoströmmen genom s.k. lavinmultiplikation.
 7. amplituddetektor

  amplituddetektor, amplituddemodulator , elektronisk anordning vars utsignal är ett mått på amplituden hos en växelspänning (eller växelström).
 8. uni-junction-transistor

  uni-junction-transistor, dubbelbasdiod, inom elektroniken en halvledarkomponent utförd som en pn-diod med stavformat n-område med dubbla anslutningar.
 9. PROM

  PROM (engelska programmable read-only memory), programmerbart läsminne eller permanentminne i form av en integrerad halvledarkrets.
 10. klippdiod

  klippdiod, diod som är ansluten så att den utgör den ena (nedre) resistorn i en spänningsdelare.