1. klippdiod

  klippdiod, diod som är ansluten så att den utgör den ena (nedre) resistorn i en spänningsdelare.
 2. anodlikriktare

  anodlikriktare används för omvandling av växelström till (pulserande) likström och består av en eller två dioder.
 3. skyddsdiod

  skyddsdiod, inom elektroniken en diod som sitter på ingången till en krets med komponenter som är känsliga för hög spänning.
 4. varaktordiod

  varaktordiod, kapacitansdiod, inom elektroniken en halvledardiod där den kapacitiva laddningsupplagringen vid backspänning inte är proportionell mot spänningen.
 5. topplikriktande voltmeter

  topplikriktande voltmeter, elektriskt instrument för mätning av växelspänning.
 6. tunneldiod

  tunneldiod, inom elektroniken en typ av halvledardiod (se diod) i vilken kvantmekanisk tunneleffekt ger ett strömtillskott vid låg spänning (ca 0,1 volt) i framriktningen.
 7. spetsdiod

  spetsdiod, engelska point-contact diode, inom elektroniken en komponent där den likriktande funktionen erhålls genom att en metallspets (av t.ex. fosforbrons) bringas i kontakt med en halvledare, s.k. spetskontakt.
 8. TTL

  TTL,, inom elektroniken en familj av integrerade digitala kretsar, uppbyggda av transistorer och resistorer.
 9. utstyrning

  utstyrning, inom elektroniken ett relativt mått på en signals storlek.
 10. sinterglas

  sinterglas, glasdetaljer framställda genom sintring av glaspulver utan att glaset först överförts till smält tillstånd.