1. kraftelektronik

  kraftelektronik, starkströmselektronik, den del av elektroniken som omfattar behandling av elektrisk ström av hög spänning eller strömstyrka.
 2. oscillator

  oscillator, allmän benämning på ett svängande system, se harmonisk oscillator; inom elektroniken anordning som genererar periodiska signaler.
 3. tyristorströmriktare

  tyristorströmriktare, inom elektrotekniken en strömriktare med styrbar spänning baserad på tyristorventiler.
 4. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 5. Si-detektor

  Si-detektor, halvledardiod av kisel för detektion av laddade partiklar, röntgenstrålning och ljus.
 6. germanium

  germanium, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Ge, halvledare.

 7. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 8. mikrovågsteknik

  mikrovågsteknik, tekniken att alstra och hantera elektromagnetiska vågor inom frekvensområdet ca 300 MHz – ca 300 GHz, vilket motsvaras av våglängder mellan ca 1 m och 1 mm.