1. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 2. diploid

  diploid är en organism som har kromosomer som finns två och två i par i varje cell.
 3. diplomati

  diplomati, allmänt uttryckt, läran om staters förbindelser eller, sett ur nationell synvinkel, statens omvårdnad om landets utrikes angelägenheter.
 4. Diplodocus

  Diplodocus, det vetenskapliga namnet på ett släkte dinosaurier i ordningen sauropoder som levde under yngre jura (för ca 150 miljoner år sedan) i Nordamerika.
 5. diptyk

  diptyk tvådelad, skåpformig altarprydnad med relief- eller måleriutsmyckning; även benämning på två målningar (eller andra bilder) som motivmässigt hör ihop.
 6. diplomat

  diplomat, tjänsteman anställd vid en beskickning.
 7. diplokocker

  diplokocker, äldre benämning på kulformiga bakterier som ligger samman två och två.
 8. dipolmoment

  dipolmoment, mått på en dipols polaritet, se dipol.
 9. dipeptid

  dipeptid, förening av två aminosyror som erhålls då karboxylgruppen hos den ena aminosyran reagerar med aminogruppen hos den andra aminosyran under avgivande av vatten.
 10. diplom

  diplom, offentlig handling, urkund, särskilt om medeltida brev.