1. dipterocarpusväxter

  dipterocarpusväxter, Dipterocarpaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med knappt 600 arter små eller medelstora träd hemmahörande i tropiska Asien och ostindiska övärlden samt med några arter i tropiska Afrika.
 2. diplom

  diplom, offentlig handling, urkund, särskilt om medeltida brev.
 3. diplomatik

  diplomatik, vetenskapsgren som undersöker äldre, framför allt medeltida urkunder.
 4. diplomatisk förbindelse

  diplomatisk förbindelse, förbindelse som en stat upprätthåller med en annan.
 5. diplomatiskt skydd

  diplomatiskt skydd, det skydd som ett lands medborgare enligt folkrätten har rätt att erhålla vid vistelse i annat land.
 6. Diploblastica

  Diploblastica, tidigare ofta använt sammanfattande namn på tvåskiktsdjur, dvs. de flercelliga djur som är uppbyggda av endast två cellskikt eller kroppsskikt, ektoderm och endoderm.
 7. diplomatarisk

  diplomatarisk, avseende diplomatik; bokstavstrogen (om återgivning av en urkund, en litterär text e.d.).
 8. diplegi

  diplegi, dipares, spastisk, dvs. krampartad, förlamning som drabbar extremiteterna parvis, oftast benen.
 9. diplomatisk

  diplomatisk, detsamma som diplomatarisk.
 10. dipolstrålning

  dipolstrålning, den dominerande delen av den elektromagnetiska strålningen från en dipol med varierande dipolmoment.