1. diplomatisk

  diplomatisk, detsamma som diplomatarisk.
 2. dipodi

  dipodi, rytmisk enhet av två versfötter, dubbeltakt.
 3. dipolfält

  dipolfält, det elektriska fältet från en (elektrisk) dipol.
 4. Dipodidae

  Dipodidae, det vetenskapliga namnet på gnagarfamiljen springråttor.
 5. diplomatarisk

  diplomatarisk, avseende diplomatik; bokstavstrogen (om återgivning av en urkund, en litterär text e.d.).
 6. Diplolepis

  Diplolepis, det vetenskapliga namnet på ett släkte gallsteklar med fem arter i Sverige, bl.a. sömntornstekel.
 7. diplomatarium

  diplomatarium, sedan 1700-talet den i Norden gängse benämningen på en samling medeltidsurkunder, huvudsakligen diplom.
 8. diplofoni

  diplofoni (nylat. diplophonia, av grekiska diploos ’dubbel’ och efterleden - phōnia, av phōnē ’ljud’) innebär att rösten låter sprucken, som om den hade två grundtoner.
 9. dipolmatta

  dipolmatta, antenn (av typ gruppantenn, se antenn) sammansatt av dipoler placerade på en plan, i allmänhet vertikal yta och matade från ett ledningsnät.
 10. dipolstrålning

  dipolstrålning, den dominerande delen av den elektromagnetiska strålningen från en dipol med varierande dipolmoment.