1. Dipsacaceae

  Dipsacaceae, det vetenskapliga namnet på familjen väddväxter.
 2. diplopi

  diplopi (nylat. diplopia, av grekiska diploos ’dubbel’ och - ōpia, av ōps ’syn’) medicinsk term för dubbelseende.
 3. diploten

  diploten, stadium under meiosens profas, kännetecknat av att homologa kromosomer hänger ihop med chiasmor.
 4. Dipsan

  Dipsan®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.

 5. tyst diplomati

  tyst diplomati, en konfidentiell och smidig metod för mellanstatlig konfliktlösning som bl.a. förespråkades av Dag Hammarskjöld, även för att förhindra själva uppkomsten av konflikter (preventiv diplomati).
 6. corps diplomatique

  corps diplomatique, CD, diplomatiska kåren, samtliga utländska beskickningschefer och övriga diplomatiska tjänstemän i ett land.
 7. magnetisk dipol

  magnetisk dipol, magnetisk motsvarighet till elektrisk dipol.
 8. dipvinkelmetoder

  dipvinkelmetoder , mätmetoder vid elektromagnetisk prospektering där man bestämmer den elektromagnetiska fältvektorns lutning (engelska dip).
 9. Diprioninae

  Diprioninae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen tallsteklar.
 10. diplomatfrack

  diplomatfrack, uniform för statsanställda vid utlandstjänstgöring, introducerad under 1800-talets förra hälft, tidigast i Österrike (1810).