1. Diploschistes

  Diploschistes, det vetenskapliga namnet på släktet groplavar.
 2. diplom

  diplom intyg, ofta dekorativt utformat, om en genomgången utbildning, en värdighet eller en belöning.
 3. Diplozoon

  Diplozoon, det vetenskapliga namnet på ett släkte monogena sugmaskar med bl.a. dubbeldjur.
 4. Diplotaxis

  Diplotaxis, det vetenskapliga namnet på ett släkte korsblommiga växter med knappt 30 ett- till fleråriga arter örter hemmahörande i Europa, norra Afrika och delar av Asien.
 5. Diphasium

  Diphasium, ibland Diphasiastrum, det vetenskapliga namnet på ett släkte lummerväxter vars arter kännetecknas av de platta, krypande och rotslående skotten med motsatta, fjällika blad i fyra rader.
 6. Diplecogaster

  Diplecogaster, det vetenskapliga namnet på ett släkte dubbelsugarfiskar med fem arter, bl.a. tvåfläckig dubbelsugare.
 7. Diplophyllum

  Diplophyllum, det vetenskapliga namnet på släktet veckmossor.
 8. dipleurulalarv

  dipleurulalarv, tidigt larvstadium hos tagghudingar.
 9. Diplopoda

  Diplopoda, det vetenskapliga namnet på leddjursklassen dubbelfotingar.
 10. Diplazium

  Diplazium, det vetenskapliga namnet på ett släkte ormbunkar med ca 400 arter i tropiska trakter och i norra tempererade regionen.