1. dipvinkelmetoder

  dipvinkelmetoder , mätmetoder vid elektromagnetisk prospektering där man bestämmer den elektromagnetiska fältvektorns lutning (engelska dip).
 2. Kitty Crowther

  Crowther, Kitty, född 1970, belgisk (franskspråkig) författare och illustratör, mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2010.

 3. urinodling

  urinodling, undersökning av urin beträffande förekomsten av bakterier i urinen.
 4. dipmix

  dip`mix subst. ~en ORDLED: dip--mix-en
  Svensk ordbok
 5. dippa

  dipp`a verb ~de ~t ORDLED: dipp-ar SUBST.: dippande
  Svensk ordbok