1. dipsomani

  dipsomani, tidigare använd benämning på alkoholmissbruk, särskilt på så kallat periodsupande.

 2. Dipsacaceae

  Dipsacaceae, det vetenskapliga namnet på familjen väddväxter.
 3. Dipsan

  Dipsan®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.

 4. Dipsacus

  Dipsacus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet kardväddar.
 5. dip-slide-metod

  dip-slide-metod, ett förfaringssätt för att odla bakterier, i första hand från urin.
 6. magnetiska poler

  magnetiska poler, inom geofysiken de två punkter på jordytan där det jordmagnetiska fältet är lodrätt, dvs. magnetiska nordpolen och magnetiska sydpolen.
 7. urinodling

  urinodling, undersökning av urin beträffande förekomsten av bakterier i urinen.
 8. raita

  raita, yoghurtbaserad sås, vanlig på Indiska halvön.
 9. dipvinkelmetoder

  dipvinkelmetoder , mätmetoder vid elektromagnetisk prospektering där man bestämmer den elektromagnetiska fältvektorns lutning (engelska dip).
 10. Kitty Crowther

  Crowther, Kitty, född 1970, belgisk (franskspråkig) författare och illustratör, mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2010.