1. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 2. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 3. disposition

  disposition, ordning, uppläggning; nyttjanderätt; anlag, benägenhet eller mottaglighet, t.ex. för en viss sjukdom.
 4. dissonans

  dissonans, motsats till konsonans, egenskap som tillkommer samklangen av två eller flera samtidigt ljudande sinustoner.

 5. distinktion

  distinktion (latin distinctio ’särskiljande’), åtskillnad, utmärkelse.
 6. dispositionsprincipen

  dispositionsprincipen, allmän grundsats inom processrätten enligt vilken parterna själva har rätt att bestämma över föremålet för rättegången och de regler som gäller för denna.
 7. distal

  distal, inom anatomi: belägen (relativt sett) långt bort från en utgångspunkt eller ett centrum; motsats: proximal.
 8. diss

  diss, musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen d.

 9. dissonansteori

  dissonansteori, teori framlagd av den amerikanska psykologen Leon Festinger för att förklara förändringar av attityder och handlingsmönster.
 10. distributiv rättvisa

  distributiv rättvisa, inom etik, rättsfilosofi och politisk filosofi en god eller riktig (ideal) fördelning av värden eller nyttigheter med hänsyn exempelvis till behov, prestationsförmåga eller andra kriterier.