1. dis

  2dis subst. ~en ~er [di´s- el. di`s-] ORDLED: dis-en
  Svensk ordbok
 2. dis

  1dis subst. ~et ORDLED: dis-et
  Svensk ordbok
 3. distributör

  distributör, fysisk eller juridisk person som förmedlar varor från producent till konsument.
 4. Diskuskastaren

  Diskuskastaren, staty av den grekiske skulptören Myron, se Diskobolos.
 5. diskjockey

  diskjockey, discjockey (engelska disc-jockey), DJ, person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek.
 6. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 7. Diskobolos

  Diskobolos, Diskuskastaren, staty av den grekiske skulptören Myron.
 8. dissociation

  dissociation ett kemiskt ämnes sönderdelning i enklare molekyler, atomer eller joner.
 9. diskriminant

  diskriminant, algebraiskt uttryck, ofta i determinantform.
 10. dispensär

  dispensär, benämning på tidigare befintliga landstingsdrivna sjukvårdsmottagningar med inriktning på att uppspåra personer med tuberkulos, utreda smittvägar, kalla sjuka personers kontakter till undersökning och följa upp sjukdomsförlopp.