1. diskriminant

  diskriminant, algebraiskt uttryck, ofta i determinantform.
 2. dispensär

  dispensär, benämning på tidigare befintliga landstingsdrivna sjukvårdsmottagningar med inriktning på att uppspåra personer med tuberkulos, utreda smittvägar, kalla sjuka personers kontakter till undersökning och följa upp sjukdomsförlopp.
 3. dispersionskrafter

  dispersionskrafter, växelverkan mellan molekyler, orsakad av korrelationer mellan elektronrörelserna i molekylerna.
 4. disjunktiv konjunktion

  disjunktiv konjunktion (latin disiunctivus, av disiungo ’skilja åt’ samt konjunktion), oböjligt ord som förbinder två sidoordnade alternativ.
 5. distinktiva drag

  distinktiva drag, språkvetenskaplig term, se särdrag.
 6. displaced persons

  displaced persons, dp, tidigare i flyktingsammanhang benämning på personer som i samband med andra världskriget tvingades lämna sina hemländer.
 7. distributiv rättvisa

  distributiv rättvisa, inom etik, rättsfilosofi och politisk filosofi en god eller riktig (ideal) fördelning av värden eller nyttigheter med hänsyn exempelvis till behov, prestationsförmåga eller andra kriterier.
 8. Dis Pater

  Dis Pater, romersk gud, med gemålen Proserpina härskare över underjorden och dödsriket.
 9. arktiskt dis

  arktiskt dis, dis som beror av den koncentration av luftföroreningar, främst sulfat och sot, som förekommer i luften över Arktis under senvintern.
 10. Walt Disney

  Disney, Walter (Walt), född 5 december 1901, död 15 december 1966, amerikansk filmproducent.