1. Disa Håstad

  Håstad, Disa, född 1940, journalist och författare, dotter till Elis Håstad.
 2. Disa Västberg

  Västberg, Disideria ( Disa), född Ögren, 1891–1966, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot (andra kammaren) 1941–56.
 3. diskonformitet

  diskonformitet, inom geologin avbrott i den kontinuerliga avsättningen i en lagerföljd, med lagren under och över avbrottet parallellt skiktade.
 4. disablot

  disablot (fornisl. dísablót), fornnordisk kult av diserna.
 5. distributionsteori

  distributionsteori, en utvidgning av funktionsbegreppet, av Laurent Schwartz omkring 1945.
 6. dispaschör

  dispaschör, av regeringen förordnad person med domarkompetens som bl.a. har till uppgift att fungera som domare vid tvist mellan försäkringsgivare och försäkringstagare om ersättningsskyldighet på grund av avtal om sjöförsäkring.
 7. distikon

  distikon, pluralis distika, i klassisk poesi versmått där två verstyper alternerar med varandra.
 8. Diskontkompaniet

  Diskontkompaniet, bankrörelse i Stockholm, grundad 1773 för att tillgodose behovet av korta lån.
 9. distansarbete

  distansarbete, förvärvsarbete som stadigvarande eller regelbundet är förlagt utanför arbetsgivarens lokaler, t.ex. till arbetstagarens hem eller till särskilda lokaler på annan ort.
 10. dissimulera

  dissimulera, att förneka symtom på sjukdom, att låtsas vara friskare än vad man är (motsatsen till simulera).