1. godis

  go´dis subst. ~et ORDLED: god-is-et
  Svensk ordbok
 2. desarmera

  desarme´ra verb ~de ~t ORDLED: des-arm-er-ar SUBST.: desarmerande, desarmering
  Svensk ordbok
 3. paradisäpple

  pa`radisäpple subst. ~t ~n ORDLED: para-dis--äppl-et
  Svensk ordbok
 4. töcken

  töck´en subst. töcknet, plur. ~, best. plur. töcknen ORDLED: töckn-et
  Svensk ordbok
 5. dimmig

  dimm`ig adj. ~t ORDLED: dimm-ig
  Svensk ordbok
 6. dunst

  dunst subst. ~en ~er ORDLED: dunst-en
  Svensk ordbok
 7. paradis

  pa`radis subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: para-dis-et
  Svensk ordbok
 8. dimension

  dimension [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-mens-ion-en
  Svensk ordbok