1. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 2. disco

  disco, annan stavning av disko.
 3. discus

  discus, disk, anatomisk benämning på skivformig struktur.
 4. disciplinansvar

  disciplinansvar, ett lagreglerat, utomstraffrättsligt sanktionssystem för bl.a. arbetstagare med statlig anställning.
 5. disciplinförseelse

  disciplinförseelse, förseelse enligt lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.
 6. Discovery

  Discovery var en amerikansk rymdfärja.
 7. compact disc

  compact disc, se CD.
 8. disclaimer

  disclaimer, term inom varumärkesområdet, som innebär undantag vid registrering av varumärke för sådana delar av ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga och därför inte omfattas av ensamrätten.
 9. disciplinpåföljd

  disciplinpåföljd, sanktion som en arbetsgivare i bestraffningssyfte ålägger en arbetstagare för förseelse i anställningen, t.ex. varning, suspension (avstängning utan lön) eller löneavdrag.
 10. disciplinnämnd

  disciplinnämnd finns vid varje svensk statlig högskoleenhet och får finnas vid kommunal högskola.