1. Disciplinrullen

  Disciplinrullen, annat namn på Samfundsregeln, en av Dödahavsrullarna.
 2. Disciplinkompaniet

  Disciplinkompaniet, Värvade arméns disciplinkompani , kompani som bestod av utstraffat (ur rullorna struket) manskap vid arméns värvade trupper och flottan, vilket där fullgjorde sin återstående värvningstid som arbetsmanskap.
 3. Discovery

  Discovery, brittisk äppelsort (dessertäpple) som kom i odling på 1960-talet.
 4. Discoverer

  Discoverer, en serie kameraförsedda spaningssatelliter, uppsända av USA:s flygvapen mellan 1959 och, officiellt, 1962 (då flottans och flygets satellituppsändningar sekretessbelades).
 5. disciplinstraff

  disciplinstraff, en 1986 avskaffad form av straff för ett mindre allvarligt brott förövat av krigsman.
 6. discessus

  discessus, öppen omröstningsform med ursprung i den gamla romerska senaten.
 7. disciplinmål

  disciplinmål, förfarande inom försvaret vid vilket krigsman kan åläggas disciplinpåföljd i form av varning, extratjänst, löneavdrag och utegångsförbud för förseelse i tjänsten.
 8. Discoglossidae

  Discoglossidae, det vetenskapliga namnet på familjen skivtungegrodor.
 9. Discoglossus

  Discoglossus, det vetenskapliga namnet på ett släkte skivtungegrodor med tre arter, bl.a. skivtunggroda.
 10. discordialinje

  discordialinje, linje i ett blyisotop-/uranisotopdiagram som används vid datering av bergarter.