1. discessus

  discessus [-ses`-] subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: dis-cess-us
  Svensk ordbok
 2. discipel

  discipel [-sip´- äv. -ʃip´-] subst. ~n disciplar ORDLED: discipl-ar
  Svensk ordbok
 3. disciplinerad

  discipline´rad [-si-] adj. disciplinerat ORDLED: discipl-in-er-ad
  Svensk ordbok
 4. disciplinbot

  discipli`nbot [-si-] subst. ~en disciplinböter ORDLED: discipl-in--bot-en
  Svensk ordbok
 5. disciplinmål

  discipli`nmål [-si-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: discipl-in--mål-et
  Svensk ordbok
 6. disciplinär

  disciplinä´r [-si-] adj. ~t ORDLED: discipl-in-är
  Svensk ordbok
 7. disciplinera

  discipline´ra [-si-] verb ~de ~t ORDLED: discipl-in-er-ar SUBST.: disciplinerande, disciplinering
  Svensk ordbok
 8. disciplinstraff

  discipli`nstraff [-si-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: discipl-in--straff-et
  Svensk ordbok
 9. disciplin

  discipli´n [-si-] subst. ~en ~er ORDLED: discipl-in-en
  Svensk ordbok
 10. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.