1. diskjockey

  diskjockey, discjockey (engelska disc-jockey), DJ, person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek.
 2. DVD

  DVD, digital versatile disc (tidigare digital video disc), skiva för kompakt lagring av ljud, bild och data.
 3. CD-ROM

  CD-ROM, compact disc – read-only memory, skiva för optisk lagring av stora mängder data.
 4. Thomas M. Disch

  Disch, Thomas Michael, 1940–2008, amerikansk författare.
 5. LD

  LD, laser disc, lagringsmedium för information.
 6. SBS Discovery Media

  SBS Discovery Media, skandinaviskt medieföretag grundat 2013, med TV- och radioverksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
 7. CD-I

  CD-I, CD-i, compact disc – interactive, tidigare kompaktskiva på vilken det förutom data kunde lagras ljud, stillbilder och rörliga bilder (video) samt programvara som möjliggjorde interaktiv användning.

 8. Blu-ray

  Blu-ray, Blu-ray Disc ®, BD, format för lagring av data i digital form.
 9. bildskiva

  bildskiva, videoskiva, tidigare programbärare för ljud och bild som avlästes med laserteknik.
 10. frisbee

  frisbee, leksak och idrottsredskap: skivor eller diskar ( discar) av plast som kastas; i Sverige m.fl. länder också benämning på den tävlingssport som annars heter Flying Disc.